klášter

klášter

Využívám energii ze zahrady kláštera - denně zde ralaxuji
IMG_0153.JPG
prozdravi.cz

Poslouchej své tělo a vítej na stránkách "Včelka pro zdraví a krásu"

motto:
Člověk
je pro mne celek, ne jen část.
Duše je jeho součástí a nemůžeme ji vynechat.
Tělo je to, co vidíme a může zářit nebo vyhasínat.
Mysl - je to, co vnímáme a to, co může duši i tělo poškodit.
Vnímejme člověka jako bytost, se vším  co má, a ne jako stroj, který chceme ovládat.
Má práce je mým posláním , které mi nikdo nepřinesl na zlatém talíři.
Jsou to roky tvrdého sebevzdělávání.
                    Romana
Největší a nejdražší odměnou pro mě je
zrelaxovaný, odpočatý, spokojený a vzdělaný klient.
Vzdělávání klientů v oblasti péče o zdraví
a poradenství změny životního stylu je v ceně služby


MASÁŽE, ZÁBALY, REGENERACE, PEDIKÚRA, PÉČE O KůŽI
CVIČENÍ, PORADNA, KURZY, DUŠEVNÍ HYGIENA
PRODEJ MEDU


Chrańte své zdraví již dnes a zavolejte na mé
tel. číslo  
606 398 124
Romana.64@seznam.cz

Vaše zdraví je věc přítomnosti - neodkládejte péči na až budu mít čas - bude již pozdě

 

 

Křížový vrch

Křížový vrch

dobíjecí místo - kam včely zalétají
automatická kresba 078.jpg
Přednosti našeho medu
Náš domácí med je zdrojem všech vitamínů, minerálů a přírodních látek. Je ručně stáčený a ručně rozlévaný.
Podle přání zákazníka - čištěný či nečištěný, tekutý či pastovaný, nebo ponechám přirozené krystalizaci.
Je vždy z jednoho sběru. Nikdy nemícháme více sběrů dohromady nebo více druhů.
Jeho cena je 130,-  - 960g
Pochází z lesa Křížového vrchu u Stodu, který je znám svým dobíjecím místem energie
Cena medu je nad zlato, přes to, nikdy nemůže stát kilo medu jako kilo zlata.
Pokud na 4roky zmizí včely, zmizí veškerý život - včely jsou zdrojem všech našich potravin. Potravin pro zvířata, pro výrobu, pro léčbu.
Chvála včelám , které neznají materiální hodnoty a nechtějí peníze
Chvála včelařům, kteří svou práci dělají jako koníček

MISP- děti masírují děti

Dětské ruce májí magickou sílu a moc.
Rodiče- kurz masáží pro vás a vaše děti je skutečný luxus,
který si můžete dopřát. Tahy jsou určené k rychlé regeneraci organismu, nastolení harmonie mezi dvěma osobami,
pomoc při uzdravování. Dotek má léčivou sílu, kterou nenahradí žádný lék.

Cena kurzu je srovnatelná s cenou chemikálie, kterou vpravujete  do svých dětí i do sebe. Lék spotřebujete, ale informace a znalosti vám zůstanou po zbytek života, kdykoliv je můžete použít k pomoci druhým.
 

Romana Cihlářová

mezinárodní certifikovaný instruktor MISP
pro oblast Plzeňského kraje
tel.606 398 124
romana.64@seznam.cz

Lidská zloba je projev nedostatku lásky.

Nejlevnější léky jsou  přirozené doteky , nebojte se dotýkat,když vám to druhá strana dovolí.
Doteky a lidské slovo je nejsilnější lék na každou nemoc.

Kdyby bylo více příjemného doteku - nebylo by tolik nenávisti
Když lidé nemají dostatek pohlazení upozorňují na sebe tím, že se chovají nevhodně - tak, aby si jich ostatní všimli. Neposlušností. Proč je za to trestáme místo toho, abychom jim dali dotek a učili je lásce?
Co každý v dnešní době hledá , když se dostane do krizové situace?
Pohlazení, lásku, hezká slova, dotyk.
Ještě jste se do ní nedostali? Tak buďte šťastní. Jinak bez dotyku nepřežijete.
Dotyk není sexuální harašení, jak si rodiče a děti myslí. Ale přirozená potřeba k přežití.

 

MISP

Pro chytré a vzdělané rodiče a jejich děti
Rodiče ví, co dětem dělá dobře. Pohlazení
Projekt vede děti k úctě a lásce.
Boji proti patologickým jevům v chování jedinců,
kterým chybí láska a pohlazení.
Pohlazení prodlužuje život, činí ho kvalitním .
Nová forma komunikace -Haptika je kontakt hmatem
Kde mohu provádět ?    V prostoru i venku
Kdy? Kdykoli
Komu je určen ?
děti - dětem
rodiče-děti
příbuzní- děti
pečující - opečovaný
osobní asistent - dítě
Nelze
učitel - dítě
instruktor - dítě
Program má svá pravidla - souhlas rodičů, kdo koho 
na začátku se každý kdo provádí dotek musí zeptat, zda ho může hladit, masírovat, dotýkat se
na konci ten, kdo dotek dělá poděkuje, že jej mohl udělat
Kolikrát ?  Denně, alespoň 1x týdně
Doprovod - básničky, hry, relaxační hudba
Věk  4-12let
2-3,3-4, zkrácená verze doplněná dotekovými hrami


Informujte svou školku , školu, zařízení, sportovní oddíly, družiny, kluby , tábor o možnosti využít tyto služby pro Vaše děti.
Když to budete právě Vy rodiče, kdo budete chtít tuto formu komunikace pro děti a zlepšit kvalitu výuky - učitelé určitě neodmítnou
Nebo máte klub matek? Nebo klub rodičú a dětí ?  Ozvěte se.

veškeré informace o programu MISA najdete na stránkách

 http://misa-cz.com/

 
Kdy české školství začně vzdělávat děti celostně?
Vzdělávání přes elektronické technologie nerozvíjí mozek dítěte. Ten je možné rozvíjet jen trénováním a opakováním. Čtením, dotykem, vizualizací. To dokáže jen vzdělaný člověk. Možná proto jsou učitelé na 2. místě. Vždy´t na 1. jsou moderní technologie. Učíme děti, že stroje jsou chtřejší než lidi .Tak proč by ve školách měly poslouchat učitele?
Celostní vzdělání
Není to jen vzdělání v oblasti matematika, jazyky , a další. Děti by se měly učit znát svoje potřeby , naslouchat tělu, znát základy péče o tělo, aby připravily vhodnou půdu pro další generace.
Proč dětem tajíme skutečné základy pro zdravé tělo? Proč neposloucháme jejich pocity a přání? Proč stále rozhodujeme za ně? Třeba by se jim ve škole líbilo něco jiného, proč pár dospěláků diktuje , co mají děti dělat. Děti by neměly být cvičené ovce, ale rovnocenní partneři. A pak je na skupině, kterou cestou se všichni společně vydají.

Nabízím školám v Plzeňském kraji  - doteková cvičení , automatickou kresbu, přednášky pro děti i rodiče

Cena programu MISP

Na program MISP se vztahuje autorské právo
a proto může být zaveden do Vašeho zařízení jen řádně vyškoleným
certifikovaným instruktorem,
který je zveřejněný na oficiálních stránkách Asociace MISA ČR
www.misa-cz.com.

 

Cena aplikace programu MISP:

Základní školy – 3 aplikace = 375 Kč/1 dítě
Mateřské školy – 5 aplikací = 375 Kč/1 dítě

Rodina 1-2 osoby 375,-/osoba
Rodina 3-4 osoby  300,-/1lekce  zapotřebí 3 lekce

 

Celostní vzdělávání do škol
Každé dítě  má právo znát svoje potřeby. Děti by měly být rovnocennými partnery s učiteli , rodiči. Společně rozhodovat o tom , co je dobré a vhodné pro jedince i skupinu.
Má snad školství za úkol vychovávat ovce? Jako za dob dávno minulých. Smíte jen to a to a váš názor je nám ukradený? Vždy´t se za ty roky nic nezměnilo.
Naopak.Všude slyšíme, že moderní technologie jsou chtřejší než lidi. Proč by tedy měly děti poslouchat učitele nebo své rodiče?
Mozek dítěte rozvíjíme - pohybem, hmaty, vizualizací, čtením, poslechem , kresbou a ne čučením do počítačů, které vyzařují negativní energie, které ničí oči a mozek.
Pribývá dětí s poruchami . Jak je to možné v tak vyspělé společnosti? Děti jsou plodem rodičů. Pokud je plod nemocný- znamená jak fyzicky , duševně a tělesně , psychicky nemůže založit zdravé dítě. Jak se díváte na další generace?
Všichni  mají nárok znát skutečné odpovědi na otázky týkající se zdraví.
Není na čase, aby ve školách bylo místo jedné hodiny počítačů hodina prevence zdraví a nemoci?
Skutečná , kde dětem nebude předhazováno, co nesmí , ale co by měly , protože jsou s tím dobré zkušenosti. Hlavně vizualizace- aby si dokázaly představit důsledky  špatného životního stylu, důsledky léčby léky . Děti pochopí  přínos pro jedince i společnost , když budou znát zákony přírody. Život volně žijících zvířat , přírodního bohatství. 
  Lidé jsou svobodné bytosti , tak proč za ně rozhodujeme? Proč je řídíme ?
Když budeme řešit věci společně , diskutovat o problémech, přáních , radostech i starostech  a respektovat POCIT, bude nám lépe.
Ve společné práci, škole, rodině by měla zavládnout slova - ano, děkuji, můžu, prosím , promiň, Přesto každý musí nést svou zodpovědnost za to, co udělal.
Jsme živé bytosti a  potřebujeme - lásku, pohlazení, pochopení . Jen tak si můžeme vytvořit respekt k lidem, kteří nás berou.
0-7let Malé děti neumí ublížit rozumem. Jednají spontálně. Cítí pocit ohrožení, ztráty - proto jednají agresivně - rozvíjí se pohyb a fyzické tělo. Ublíží fyzicky. Neumí ublížit slovy. 
Od 7-14 let jednají duší - ubližují fyzicky i duševně. Láska - vztahy . V tomto věku vznikají bloky v oblasti srdce, které mají dopad na další vývoj a rozvoj dětí. Mají strachy.
14-21 rozvíjí se duch - osoba. Pokud v tomto období dochází k manipulaci s osobou. Začínají být sami sebou, na prahu dospělosti . Je nutné u nich rozvíjet samostatnost, zodpovědnost , spolupodílet se na názorech, projektech, jen je směrovat. Pomoct v tak složité době, kdy přestávají být dětmi a začínají být dospělými. V tomto období rozhoduje do jaké míry pomůže škola, rodina nebo se dá dítě směrem, který je pro nej nejjednodužší a nechá se ovlivnit společností. Manipulací s osobou.

Nabízím externí spolupráci pro školy a školská zařízení - projev dotekem, cesta pomocí vizualizace pro prevenci patologických jevů a kriminality, zlepšování fyzického i duševního rozvoje. Péče o přirozený vývoj a prevence nemocí

Vzdělávání dětí v oblasti prevence a péče o tělo

přednášky na různá témata - dle zájmu žáků
prevence nemocí
zdravý životní styl
pohyb
uvolnění a rehabilitace proti problémům se zády
​následky kouření a jeho prevence
následky užívání antikoncepce a prevence početí
​rakovina, nádor, civilizační choroby
prevence syndromu vyhoření dětí
​rehabilitace dětí se syndromem dis, hyper
​hubnutí , péče o tělo
péče o kůži
přírodní prevence - pohyb, byliny
signály těla
a.j

Cena 500,-hod - třída + cestovné - ideální 4třídy za den
romana.64@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one