klášter

klášter

Využívám energii ze zahrady kláštera - denně zde ralaxuji
prozdravi.cz

Poslouchej své tělo a vítej na stránkách "Včelka pro zdraví a krásu"

motto:
Člověk
je pro mne celek, ne jen část.
Duše je jeho součástí a nemůžeme ji vynechat.
Tělo je to, co vidíme a může zářit nebo vyhasínat.
Mysl - je to, co vnímáme a to, co může duši i tělo poškodit.
Vnímejme člověka jako bytost, se vším  co má, a ne jako stroj, který chceme ovládat.
Má práce je mým posláním , které mi nikdo nepřinesl na zlatém talíři.
Jsou to roky tvrdého sebevzdělávání.
                    Romana
Největší a nejdražší odměnou pro mě je
zrelaxovaný, odpočatý, spokojený a vzdělaný klient.
Vzdělávání klientů v oblasti péče o zdraví
a poradenství změny životního stylu je v ceně služby


RUČNÍ MASÁŽE, ZÁBALY,TERAPIE, REGENERACE
CVIČENÍ, PORADNA, KURZY
PRODEJ MEDU
​hromadné objednávky z prozdraví.cz - na Romana.64@seznam.cz udělejte objednávku - dejte zálohu a podělíme s o poštovné a balné


Chrańte své zdraví již dnes a zavolejte na mé
tel. číslo  
606 398 124
Romana.64@seznam.cz

Vaše zdraví je věc přítomnosti, pečujte o duševní hygienu

 

 

Křížový vrch

Křížový vrch

dobíjecí místo - kam včely zalétají
automatická kresba 078.jpg
Přednosti našeho medu
Náš domácí med je zdrojem všech vitamínů, minerálů a přírodních látek. Je ručně stáčený a ručně rozlévaný.
Podle přání zákazníka - čištěný či nečištěný, tekutý či pastovaný, nebo ponechám přirozené krystalizaci.
Je vždy z jednoho sběru. Nikdy nemícháme více sběrů dohromady nebo více druhů.
Jeho cena je 130,-  - 960g
Pochází z lesa Křížového vrchu u Stodu, který je znám svým dobíjecím místem energie
Cena medu je nad zlato, přes to, nikdy nemůže stát kilo medu jako kilo zlata.
Pokud na 4roky zmizí včely, zmizí veškerý život - včely jsou zdrojem všech našich potravin. Potravin pro zvířata, pro výrobu, pro léčbu.
Chvála včelám , které neznají materiální hodnoty a nechtějí peníze
Chvála včelařům, kteří svou práci dělají jako koníček

Oznámení

Od 1.1.2017 se zvyšuje cena za pedikúru ze 150,- na 170,-/Kč

Pár slov - Pro pochopení práce drobných živnostníků a třešničkou na dortu je pak pro mnohé EET
Ne, že by jsme nechtěli vykazovat tržby, ale musíme zdražit a to znamemá odliv zákazníků.

​OSVČ na hlavní činnost musí vždy platit minimální zálohy bez nároku na vrácení i v případě, že výdělek je jen pár tisíc.
U OSVČ se nepočítá sociální a zdravotní ze skutečně vydělaných pen
ěz, jako u zaměstnanců, ale ze státem určené částky
a to 28.232,-Kč i přes to, že průměrná mzda je 27006,-.
V důsledku zvyšování mezd pro zaměstnance , zvýšení minimální mzdy , důchodů atd. se zvyšuje platba na sociání a zdravotní pojištění pro OSVČ. Jsme proto nuceni zvýšit ceny za služby, neboť nám nikdo nepřidá na platě.
​Odvody na soc a zdr. se již vyšplhaly na částku za měs. 4000,- s povinností platit každý měsíc včas . Jinak hrozí penále.
Info. Tuto částku musí každý živnostík  měsíčně platit i v případě, že tohoto platu nikdy nedosáhne.
příklad.
Pokud si živnostík v měsíci vydělá 10.000,- Kč , odvede 4000,- na soc a zdrav, výdaje na podnikání  minimálně 1000,-Kč  jeho plat je 5000,-/m .
​U zaměstnance 8900,-Kč


Rozdíl příjmu za rok 60.000 .- OSVČ a 106.800,- zaměstnanec
​Upozorňuji, že daně odvádí všichni stejně  - 15% z výdělku - sleva na dani je 24.840.- rok
​tzn. do výdělku zhruba 165.000,-/rok se daň vrací odčitatelnou položkou


Malý živnostík si může odečíst náklady, ty ale potřebuje ke své práci a je zde omezení.
Auto - materiál nepoveze ve vlaku, u řemeslníků auta zničená.
Nářadí - zaměstnanec má zdarma - živnostík musí koupit.
Počítač má k práci - musí koupit , zaměstnanec užívá zdarma
​Placení nájmu za prostory aj.

 

Vše hledejte ve vyhlášce

Abychom mohli vypočítat novou výši minimálních záloh, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Tu pravidelně stanovuje Ministerstvo sociálních věcí ČR vyhláškou a vychází přitom z všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2015) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2016), které mají vyjádřit růst průměrných mezd. Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Průměrná mzda pro rok 2017 se odhaduje na 28 232 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 27 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0396. Zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru. Letošní průměrná mzda pro srovnání činí 27 006 Kč.
​​

Hlavní činnost

Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 7058 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), protože je nutné ještě zaokrouhlit na celé koruny.

Podle těchto pravidel tedy získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 2017, která činí po zaokrouhlení 2061 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 84 696 Kč (7058 × 12). Minimální zálohy platí od O.- až 14.117,-

Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 355 136 Kč. Pokud byste dosáhli se svým ročním příjmem nad tuto hranici, nebudete od této částky platit další nemocenské ani důchodové pojištění ani odvádět solidární přirážku.

Vedlejší činnost

Minimální záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se vypočte jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 2824 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 825 Kč (záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 33 888 Kč (2824 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala. 

Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2017 bude 67 756 Kč. Stanovuje se jako 2,4 násobek částky, kterou dostaneme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (na rozdíl u výpočtu průměrné mzdy se během výpočtu nezaokrouhluje – to až na konci na celé Kč nahoru).

Nové zálohy až po přehledu

Pokud v příštím roce pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až v měsíci, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud byste svůj podnik příští rok teprve rozjížděli, budete platit minimální zálohy platné pro příští rok už od počátku své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete.

Zálohy se platí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správy, v Brně Městské správy) vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Nemocenské pojištění 2017

Minimální záloha na nemocenské pojištění se nemění a zůstává na 115 Kč, protože nedošlo ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Ten tedy stále činí 5000 Kč.

Stejný zůstává vyměřovací základ, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017
Údaj platný pro rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč 26 611 Kč 27 006 Kč 28 232 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč 1972 Kč 2061 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč 789 Kč 825 Kč

Zdravotní pojištění 2017

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % z vyměřovacího základu.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se ale opět odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 %.

Vypočítáme ji tedy jako polovinu částky průměrné mzdy, kterou násobíme sazbou 13,5 %. Nová výše zálohy pro příští rok činí 1906 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru (minimální měsíční vyměřovací základ činí 14 116 × 13,5 %), což je o 83 Kč více než v letošním roce. (Předchozí rok záloha vzrostla o 26 Kč.)

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od ledna.

 

 

romana.64@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one