klášter

klášter

Využívám energii ze zahrady kláštera - denně zde ralaxuji
kancelář

kancelář

chov ovcí

chov ovcí

Ovce prodáváme na chov, zooterapii a vlnu zpracováváme na výrobky pro děti
med

med

Med od od nás - vlastní včelstva
kresba

kresba

vlastní tvorba - k výstavám a prodeji - tento neprodejný

Stránky jsou prezentací práce a koníčků celé rodiny

Poslouchej své tělo a vítej na stránkách "Včelka pro zdraví a krásu"

motto:
Člověk
je pro mne celek, ne jen část.
Duše je jeho součástí a nemůžeme ji vynechat.
Tělo je to, co vidíme a může zářit nebo vyhasínat.
Mysl - je to, co vnímáme a to, co může duši i tělo poškodit.
Vnímejme člověka jako bytost, se vším  co má, a ne jako stroj, který chceme ovládat.
Má práce je mým posláním , které mi nikdo nepřinesl na zlatém talíři.
Jsou to roky tvrdého sebevzdělávání.
                    Romana
ŽIVOTNÍ STYL BEZ LÉKŮ

Největší
a nejdražší odměnou pro mě je
zrelaxovaný, odpočatý, spokojený a vzdělaný klient.
Vzdělávání klientů v oblasti péče o zdraví
a poradenství změny životního stylu je v ceně službyRok 2018 je pro mnoho lidí vzácným rokem. Konečně lidé pomalu , ale jistě začínají chápat, že jejich zdraví je jen v jejich rukách. Lidé si uvědomují, že peníze nemají hodnotu jen pro hromadění majetků, ale  mají je užívat pro zdraví, pro krásu, pro radost ze života. 
Mnoho klientů odchází do předčasného důchodu, odchází ze zaměstnání , kde pracovní doba omezuje jejich život a zdraví. Je jim jedno, že jim zaměstnavatel slíbí vyšší plat. Pár korun navíc nenahradí hodinu v přítomnosti milovaných osob , relaxace a odpočinku.
Peníze přestávají mít hodnotu. Jsou pouze platidlem. Ale když onemocníte, zdraví už si za ně nekoupíte. 
Buďte láskylpní ke svému zdraví a životu . Pečujte o něj, bojujte  pro sebe , aby jste mohli žít v klidu své rodiny. Vždyť nebýt sám a být zdráv je největší bohatství, které můžeme mít , ale i ztratit.
"  Když budete zdraví , bude zdravá i vaše rodina. " Děkujte

 
Děkuji za nové klienty a nové výzvy. Děkuji za dobré i špatné. Děkuji za sílu, která mi dává bojovat proti zlu, které si neváží života a zdraví , jen svého ega. Ale říká se : "Co tě nazabije , to tě posílí"
To je život, to je příroda. Ego onemocní, ale síla dává odvahu. 
Největší školou pro mne je škola života. Učí mi, jak zvládat stres, radovat se z maličkostí a milovat. 
Škoda, že dříve nebylo tolik možností setkávat se s lidmi, kteří mají něco za sebou a mohou pomoci. Kdybych  ve svých 20ti znala a věděla více o propojení přírody a života , hodně věcí bych neřešila, ale nechala volně plynout a šetřila si zdraví. 

MASÁŽE,  buněčná REGENERACE kůže a celého organismu,  PEDIKÚRA, PÉČE O PLEŤ
RHC CVIČENÍ, PORADNA, KURZY, PŘEDNÁŠKY, DUŠEVNÍ HYGIENA
Psychosomatická RHC, zdraví z přírody, prodej medu


Nově : face.Kadeřnice do domu - K. Cihlářová
Chrańte své zdraví již dnes a zavolejte na mé
tel. číslo  
606 398 124 - služby do 15km mimo Chotěšov do domu i na pracoviště
Romana.64@seznam.cz

Vaše zdraví je věc přítomnosti - rozhodněte se hned zavolat  - pak může být pozdě

 

 
Křížový vrch

Křížový vrch

dobíjecí místo - kam včely zalétají
domácí

domácí

vícedruhové medy
automatická kresba 078.jpg
Přednosti našeho medu
Náš domácí med je zdrojem všech vitamínů, minerálů a přírodních látek. Je ručně stáčený a ručně rozlévaný.
Podle přání zákazníka - čištěný či nečištěný, tekutý či pastovaný, nebo ponechám přirozené krystalizaci.
Je vždy z jednoho sběru. Nikdy nemícháme více sběrů dohromady nebo více druhů.
Jeho cena je 140,-  - 960g
Pochází z lesa Křížového vrchu u Stodu, který je znám svým dobíjecím místem energie
​a dalších stanovišt.
Cena medu je nad zlato, přes to, nikdy nemůže stát kilo medu jako kilo zlata.
Pokud na 4roky zmizí včely, zmizí veškerý život - včely jsou zdrojem všech našich potravin. Potravin pro zvířata, pro výrobu, pro léčbu.
Chvála včelám , které neznají materiální hodnoty a nechtějí peníze
Chvála včelařům, kteří svou práci dělají jako koníček

Proč jsme nemocní - konzultace

Semináře
Celostní vzdělávání do škol
Každé dítě  má právo znát svoje potřeby. Děti by měly být rovnocennými partnery s učiteli , rodiči. Společně rozhodovat o tom , co je dobré a vhodné pro jedince i skupinu.
Má snad školství za úkol vychovávat ovce? Jako za dob dávno minulých. Smíte jen to a to a váš názor je nám ukradený? Vždy´t se za ty roky nic nezměnilo.
Naopak.Všude slyšíme, že moderní technologie jsou chtřejší než lidi. Proč by tedy měly děti poslouchat učitele nebo své rodiče?
Mozek dítěte rozvíjíme - pohybem, hmaty, vizualizací, čtením, poslechem , kresbou a ne čučením do počítačů, které vyzařují negativní energie, které ničí oči a mozek.
Pribývá dětí s poruchami . Jak je to možné v tak vyspělé společnosti? Děti jsou plodem rodičů. Pokud je plod nemocný- znamená jak fyzicky , duševně a tělesně , psychicky nemůže založit zdravé dítě. Jak se díváte na další generace?
Všichni  mají nárok znát skutečné odpovědi na otázky týkající se zdraví.
Není na čase, aby ve školách bylo místo jedné hodiny počítačů hodina prevence zdraví a nemoci?
Skutečná , kde dětem nebude předhazováno, co nesmí , ale co by měly , protože jsou s tím dobré zkušenosti. Hlavně vizualizace- aby si dokázaly představit důsledky  špatného životního stylu, důsledky léčby léky . Děti pochopí  přínos pro jedince i společnost , když budou znát zákony přírody. Život volně žijících zvířat , přírodního bohatství. 
  Lidé jsou svobodné bytosti , tak proč za ně rozhodujeme? Proč je řídíme ?
Když budeme řešit věci společně , diskutovat o problémech, přáních , radostech i starostech  a respektovat POCIT, bude nám lépe.
Ve společné práci, škole, rodině by měla zavládnout slova - ano, děkuji, můžu, prosím , promiň, Přesto každý musí nést svou zodpovědnost za to, co udělal.
Jsme živé bytosti a  potřebujeme - lásku, pohlazení, pochopení . Jen tak si můžeme vytvořit respekt k lidem, kteří nás berou.
0-7let Malé děti neumí ublížit rozumem. Jednají spontálně. Cítí pocit ohrožení, ztráty - proto jednají agresivně - rozvíjí se pohyb a fyzické tělo. Ublíží fyzicky. Neumí ublížit slovy. 
Od 7-14 let jednají duší - ubližují fyzicky i duševně. Láska - vztahy . V tomto věku vznikají bloky v oblasti srdce, které mají dopad na další vývoj a rozvoj dětí. Mají strachy.
14-21 rozvíjí se duch - osoba. Pokud v tomto období dochází k manipulaci s osobou. Začínají být sami sebou, na prahu dospělosti . Je nutné u nich rozvíjet samostatnost, zodpovědnost , spolupodílet se na názorech, projektech, jen je směrovat. Pomoct v tak složité době, kdy přestávají být dětmi a začínají být dospělými. V tomto období rozhoduje do jaké míry pomůže škola, rodina nebo se dá dítě směrem, který je pro nej nejjednodužší a nechá se ovlivnit společností. Manipulací s osobou.

Nabízím externí spolupráci pro školy a školská zařízení - projev dotekem, cesta pomocí vizualizace pro prevenci patologických jevů a kriminality, zlepšování fyzického i duševního rozvoje. Péče o přirozený vývoj a prevence nemocí

Vzdělávání  v oblasti prevence a péče o tělo, duši, mysl

dětské skupiny   50,-os/hod
dospělé skupiny 80,-/os /hod


prevence nemocí
zdravý životní styl
pohyb
uvolnění a rehabilitace proti problémům se zády
​následky kouření a jeho prevence
následky užívání antikoncepce a prevence početí
​rakovina, nádor, civilizační choroby
prevence syndromu vyhoření dětí
​rehabilitace dětí se syndromem dis, hyper
​hubnutí , péče o tělo
péče o kůži
přírodní prevence - pohyb, byliny
signály těla


 
Tématické přednášky s hostem
min 5osob 100,-/os
 • člověkem, který je ochotný mluvit o své nemoci
 • chce pomáhat navracet chuť žít a bojovat ostatním
 • chce ukázat cestu
 • seznámí nás s vlastním příběhem
KURZ PSYCHOSOMATICKÉ RHC - 2 HOD -750,- Kč/OS


Provedu vás cestou psychosomatické rehabilitace -budete se cítit  krásně
a uvolněně
vyvážená hormonální aktivita, zlepšení dis funkcí, vhodná po úrazech, mrtvici, infarktu, hyperaktivita , po psychických traumatech, odblokování, psychické vyčištění 

Naučím vás přirozeně se hýbat, cvičit podle instinktu, cvičit dle vašich možností. Cvičit tak, jak vás vede vaše tělo, poznat bloky a zdroje bolesti daleko od bolavého místa
Kurz dotekové masáže - teorie a praxe ( reflexní masáž , jemné techniky)
750,-/ os / 3 hod - místo si zvolíte 
 • pro dětské kolektivy 375,-/os - praxe 1-5hod
 • rodiče a děti 375,-/os, rodina 3a více 350,-/os -2-3hod
 • jednotlivce
 • malé skupiny
 • + cestovné
Kurz automatické kresby
3hod -750,- /os - teorie + praxe  (místo si zvolíte)

 
 • pro dětské kolektivy  - 50,-/os/hod - praxe
 • jednotlivce
 • skupiny
 • + cestovné
pokračování str.6
Přípravný kurz na
Certifikovaný rekvalifikační kurz 
Masér pro sportovní a rekondiční masáže

150hod, teorie a praxe
cena individuelní (7500,- + 2000,- ) zkouška 
cena pro max 4 - 8 osob  (6000,- + 2000,-)zkouška


Zkouška probíhá před zkušební komisí 
Rekvalifikační středisko B. Chvalová - Plzeň

 
romana.64@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one