klášter

klášter

Využívám energii ze zahrady kláštera - denně zde ralaxuji
kancelář

kancelář

chov ovcí

chov ovcí

Ovce prodáváme na chov, zooterapii a vlnu zpracováváme na výrobky pro děti
med

med

Med od od nás - vlastní včelstva
kresba

kresba

vlastní tvorba - k výstavám a prodeji - tento neprodejný

Stránky jsou prezentací práce a koníčků celé rodiny

Poslouchej své tělo a vítej na stránkách "Včelka pro zdraví a krásu"

motto:
Člověk
je pro mne celek, ne jen část.
Duše je jeho součástí a nemůžeme ji vynechat.
Tělo je to, co vidíme a může zářit nebo vyhasínat.
Mysl - je to, co vnímáme a to, co může duši i tělo poškodit.
Vnímejme člověka jako bytost, se vším  co má, a ne jako stroj, který chceme ovládat.
Má práce je mým posláním , které mi nikdo nepřinesl na zlatém talíři.
Jsou to roky tvrdého sebevzdělávání.
                    Romana
ŽIVOTNÍ STYL BEZ LÉKŮ

Největší
a nejdražší odměnou pro mě je
zrelaxovaný, odpočatý, spokojený a vzdělaný klient.
Vzdělávání klientů v oblasti péče o zdraví
a poradenství změny životního stylu je v ceně službyRok 2018 je pro mnoho lidí vzácným rokem. Konečně lidé pomalu , ale jistě začínají chápat, že jejich zdraví je jen v jejich rukách. Lidé si uvědomují, že peníze nemají hodnotu jen pro hromadění majetků, ale  mají je užívat pro zdraví, pro krásu, pro radost ze života. 
Mnoho klientů odchází do předčasného důchodu, odchází ze zaměstnání , kde pracovní doba omezuje jejich život a zdraví. Je jim jedno, že jim zaměstnavatel slíbí vyšší plat. Pár korun navíc nenahradí hodinu v přítomnosti milovaných osob , relaxace a odpočinku.
Peníze přestávají mít hodnotu. Jsou pouze platidlem. Ale když onemocníte, zdraví už si za ně nekoupíte. 
Buďte láskylpní ke svému zdraví a životu . Pečujte o něj, bojujte  pro sebe , aby jste mohli žít v klidu své rodiny. Vždyť nebýt sám a být zdráv je největší bohatství, které můžeme mít , ale i ztratit.
"  Když budete zdraví , bude zdravá i vaše rodina. " Děkujte

 
Děkuji za nové klienty a nové výzvy. Děkuji za dobré i špatné. Děkuji za sílu, která mi dává bojovat proti zlu, které si neváží života a zdraví , jen svého ega. Ale říká se : "Co tě nazabije , to tě posílí"
To je život, to je příroda. Ego onemocní, ale síla dává odvahu. 
Největší školou pro mne je škola života. Učí mi, jak zvládat stres, radovat se z maličkostí a milovat. 
Škoda, že dříve nebylo tolik možností setkávat se s lidmi, kteří mají něco za sebou a mohou pomoci. Kdybych  ve svých 20ti znala a věděla více o propojení přírody a života , hodně věcí bych neřešila, ale nechala volně plynout a šetřila si zdraví. 

MASÁŽE,  buněčná REGENERACE kůže a celého organismu,  PEDIKÚRA, PÉČE O PLEŤ
RHC CVIČENÍ, PORADNA, KURZY, PŘEDNÁŠKY, DUŠEVNÍ HYGIENA
Psychosomatická RHC, zdraví z přírody, prodej medu


Nově : face.Kadeřnice do domu  
K. Cihlářová -   Holičství , kadeřnictví -   tel. 607 081 261
Chrańte své zdraví již dnes a zavolejte na mé
tel. číslo  
606 398 124 - služby do 15km mimo Chotěšov do domu i na pracoviště
Romana.64@seznam.cz

Vaše zdraví je věc přítomnosti - rozhodněte se hned zavolat  - pak může být pozdě

 

 
Křížový vrch

Křížový vrch

dobíjecí místo - kam včely zalétají
domácí

domácí

vícedruhové medy
automatická kresba 078.jpg
Přednosti našeho medu
Náš domácí med je zdrojem všech vitamínů, minerálů a přírodních látek. Je ručně stáčený a ručně rozlévaný.
Podle přání zákazníka - čištěný či nečištěný, tekutý či pastovaný, nebo ponechám přirozené krystalizaci.
Je vždy z jednoho sběru. Nikdy nemícháme více sběrů dohromady nebo více druhů.
Jeho cena je 140,-  - 960g
Pochází z lesa Křížového vrchu u Stodu, který je znám svým dobíjecím místem energie
​a dalších stanovišt.
Cena medu je nad zlato, přes to, nikdy nemůže stát kilo medu jako kilo zlata.
Pokud na 4roky zmizí včely, zmizí veškerý život - včely jsou zdrojem všech našich potravin. Potravin pro zvířata, pro výrobu, pro léčbu.
Chvála včelám , které neznají materiální hodnoty a nechtějí peníze
Chvála včelařům, kteří svou práci dělají jako koníček
včelař

včelař

Jak včelaříme v Chotěšově

Zo ČSV Chotěšov rok 2015

Dne 14.3.2015 proběhla Výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů
V tento den jsme zhodnotili práci včelařů od roku 2010-2014
Složení výboru : p. Josef Mečl - předseda
                        p. Romana Cihlářová - jednatel
                        p. Zdeněk Cihlář - pokladník
                        p. Karel Velkoborský
       KRK                p. Pavel Hora
                               p. Arnošt Fantiš
            Důvěrníci            p. Radek Milička  - Hoříkovice
                                       p. Karel  Velkoborský  - Chotěšov
                                       p. Josef Mečl - Mantov, Losiná

Rekapitulace
 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Členů 19 21 20 20 20
Včelstev 229 247 224 218 243
R.členů 1 1 1 2 2

Činnost

Činnost probíhala dle plánu činnosti na každý rok. Bylo prováděno hlášení stanovišť včelstev na Oú, distribuce léčiv pro etapy léčení
odběr a zasílání vzorků měli do VU v Dolu, vyhodnocení výsledků, případné přeléčení doporučeno KVS

Vzdělávací a propagační činnost

Každý včelař dostává časopis Včelařství.V obci se nachází vývěsní tabule s telefony na jednotlivé včelaře. V inventáři jsou DVD- možnost zapůjčení.Účast na aktivech Ov ČSV. Stránky ČSV obsahují informace jak písemné tak ke stažení videí.
V roce 2011 - proběhl v ND Včelařský den s přednáškou, prodejem a vystoupení Mš
Záci Zš Chotěšov se zúčastnily ukázky včelaření na Den země
Členové Zo navštívili přednášky, prezentace, výstavy i v jiných Zo .
ˇVčelaři, kteří prodávají med z domu mají tato místa řádně označena.
Věkový průměr včelařů je 62let.
Zo by ráda rozšířila své řady o zájemce, kterým by zkušení včelaři předávali informace.
Včelaři by se rádi věnovali školní mládeži, ale bohužel zájem o včelaření není.
Možná je na vině nezájem mládeže - zájem o počítače je prioritní,  nebo strach ze včelího píchnutí a následné reakce.
V oblasti Volerka - Křížový vrch byly vysázené nové stromy za staré - včelaři Z. Cihlář a P. Hora, ostatní včelaři průběžně vysadili medonosné květiny, keře a stromky. 
Včelaři se snaží využívat včelařských produktů i na zlepšení svého zdravotního stavu. P. Cihlářová propaguje produkty od včel ve své praxi.
Od Oú Chotěšov byla poskytnuta včelařům fin. podpora 1000,-Kč, která byla využita na nákup drobných potřeb pro včelaře.

Bohužel žádný počítač ani strach se nebude v budoucnu věnovat záchraně včel, které tuto planetu živí.

V případě zájmu o včelaření nebo přednášky, kroužek se prosím obraťe na jednatelku R. Cihlářovou tel 606398124

Úkoly pro včelaře na rok 2015

Zajistit sběr měli - pro  vyhodnocení spadu
Zajistit včasné léčení - přeléčení
Hlásit nebezpečí nákazy ostatních včel
Vytáčení medu
Krmení včelstev
Zajištění dostateku tekutin
Nahlášení stanovišť
Žádosti o dotace
Každý včelař vede evidenci léčení
Neprodává a nekupuje včelstva mimo působení - nebezpečí přenosu
Řídí se podle metodiky Výzkumného ústavu - metodika 
 

Jaký med můžeme získat v naší oblasti ?

řepkový, květový , medovicový
tekutý, pastovaný - úprava včelařem

Řepkový - 1. med - období 4/5 - světlý , tekutý - čistý , plný vitamínů, minerálů, stopových prvků  - včelař musí umět odhadnou den vytáčení
+-3dny mohou způsobit  - vysoká tekutost medu - nezralý, obsahuje hodně vody, tuhost medu - nejde ven z plástů
je velice vhodný k pastování - proces míchání medu - šlehání - při přešlehání může dojít k tuhosti , že nejde nabírat.
Nutné pak sklenici s medem zahřát na 40°C - pylový

Květový - tmavší , směs květ -les- opět se dá pastovat -pylový

Medovicový - lesní - tmavý - ostatky odumželých mušek, pyl lesních květů, stromů, šťáva

Krystalizace medu je důkazem jeho kvality, množství cukru, vody a zralosti . Před krystalizací chráníme - pastováním.
Med neměmí svou stavbu, barvu, neteče. Může se rozehřát na 40°C.
Ztuhlý nebo zkrystalizovaný med dáme do nádoby s vodou a zahříváme na 40°C.

Vandalismus

Bohužel ani naše oblast se nevyhnula řádění vandala. V případě zjištění vandalismu nahlásit co nejdříve policii ČR. Včelař je pojištěný .
Bohužel ztráty , které včealř utrpí - ztrátou velice dobrých včelstev nenahradí žádná pojistka.
    


 
romana.64@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one