klášter

klášter

Využívám energii ze zahrady kláštera - denně zde ralaxuji
kancelář

kancelář

med

med

Med od od nás - vlastní včelstva
kresba

kresba

vlastní tvorba - k výstavám a prodeji - tento neprodejný

Poslouchej své tělo a vítej na stránkách " Péče o zdraví a krásu"

Největší a nejdražší odměnou pro mě je zrelaxovaný, odpočatý, spokojený a vzdělaný klient.

motto:
Člověk
je pro mne celek, ne jen část.
Duše je jeho součástí a nemůžeme ji vynechat.
Tělo je to, co vidíme a může zářit nebo vyhasínat.
Mysl - je to, co vnímáme a to, co může duši i tělo poškodit.
Vnímejme člověka jako bytost, se vším  co má, a ne jako stroj, který chceme ovládat.
Má práce je mým posláním , které mi nikdo nepřinesl na zlatém talíři.
Jsou to roky tvrdého sebevzdělávání.
                    Romana

Masáže, pedikúra, rehabilitační cvičení, individuální kurzy, péče o kůži , pomoc v šestinedělí - PROVOZ NEPŘERUŠEN - OBJEDNÁVKY NA TEL .606 398 124

Kadeřnictví - Karolína Cihlářová Stod, Nádražní 759 tel. 723 602 590 - využijte služby domů Stod , Chotěšov a blízké okolí do 5km

Křížový vrch

Křížový vrch

dobíjecí místo - kam včely zalétají
domácí

domácí

vícedruhové medy
automatická kresba 078.jpg
Přednosti našeho medu
Náš domácí med je zdrojem všech vitamínů, minerálů a přírodních látek. Je ručně stáčený a ručně rozlévaný.
Podle přání zákazníka - čištěný či nečištěný, tekutý či pastovaný, nebo ponechám přirozené krystalizaci.
Je vždy z jednoho sběru. Nikdy nemícháme více sběrů dohromady nebo více druhů.
Jeho cena je 140,-  - 960g
Pochází z lesa Křížového vrchu u Stodu, který je znám svým dobíjecím místem energie
​a dalších stanovišt.
Cena medu je nad zlato, přes to, nikdy nemůže stát kilo medu jako kilo zlata.
Pokud na 4roky zmizí včely, zmizí veškerý život - včely jsou zdrojem všech našich potravin. Potravin pro zvířata, pro výrobu, pro léčbu.
Chvála včelám , které neznají materiální hodnoty a nechtějí peníze
Chvála včelařům, kteří svou práci dělají jako koníček
včelař

včelař

Jak včelaříme v Chotěšově

Zo ČSV Chotěšov rok 2015

Dne 14.3.2015 proběhla Výroční členská schůze Základní organizace Českého svazu včelařů
V tento den jsme zhodnotili práci včelařů od roku 2010-2014
Složení výboru : p. Josef Mečl - předseda
                        p. Romana Cihlářová - jednatel
                        p. Zdeněk Cihlář - pokladník
                        p. Karel Velkoborský
       KRK                p. Pavel Hora
                               p. Arnošt Fantiš
            Důvěrníci            p. Radek Milička  - Hoříkovice
                                       p. Karel  Velkoborský  - Chotěšov
                                       p. Josef Mečl - Mantov, Losiná

Rekapitulace
 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Členů 19 21 20 20 20
Včelstev 229 247 224 218 243
R.členů 1 1 1 2 2

Činnost

Činnost probíhala dle plánu činnosti na každý rok. Bylo prováděno hlášení stanovišť včelstev na Oú, distribuce léčiv pro etapy léčení
odběr a zasílání vzorků měli do VU v Dolu, vyhodnocení výsledků, případné přeléčení doporučeno KVS

Vzdělávací a propagační činnost

Každý včelař dostává časopis Včelařství.V obci se nachází vývěsní tabule s telefony na jednotlivé včelaře. V inventáři jsou DVD- možnost zapůjčení.Účast na aktivech Ov ČSV. Stránky ČSV obsahují informace jak písemné tak ke stažení videí.
V roce 2011 - proběhl v ND Včelařský den s přednáškou, prodejem a vystoupení Mš
Záci Zš Chotěšov se zúčastnily ukázky včelaření na Den země
Členové Zo navštívili přednášky, prezentace, výstavy i v jiných Zo .
ˇVčelaři, kteří prodávají med z domu mají tato místa řádně označena.
Věkový průměr včelařů je 62let.
Zo by ráda rozšířila své řady o zájemce, kterým by zkušení včelaři předávali informace.
Včelaři by se rádi věnovali školní mládeži, ale bohužel zájem o včelaření není.
Možná je na vině nezájem mládeže - zájem o počítače je prioritní,  nebo strach ze včelího píchnutí a následné reakce.
V oblasti Volerka - Křížový vrch byly vysázené nové stromy za staré - včelaři Z. Cihlář a P. Hora, ostatní včelaři průběžně vysadili medonosné květiny, keře a stromky. 
Včelaři se snaží využívat včelařských produktů i na zlepšení svého zdravotního stavu. P. Cihlářová propaguje produkty od včel ve své praxi.
Od Oú Chotěšov byla poskytnuta včelařům fin. podpora 1000,-Kč, která byla využita na nákup drobných potřeb pro včelaře.

Bohužel žádný počítač ani strach se nebude v budoucnu věnovat záchraně včel, které tuto planetu živí.

V případě zájmu o včelaření nebo přednášky, kroužek se prosím obraťe na jednatelku R. Cihlářovou tel 606398124

Úkoly pro včelaře na rok 2015

Zajistit sběr měli - pro  vyhodnocení spadu
Zajistit včasné léčení - přeléčení
Hlásit nebezpečí nákazy ostatních včel
Vytáčení medu
Krmení včelstev
Zajištění dostateku tekutin
Nahlášení stanovišť
Žádosti o dotace
Každý včelař vede evidenci léčení
Neprodává a nekupuje včelstva mimo působení - nebezpečí přenosu
Řídí se podle metodiky Výzkumného ústavu - metodika 
 

Jaký med můžeme získat v naší oblasti ?

řepkový, květový , medovicový
tekutý, pastovaný - úprava včelařem

Řepkový - 1. med - období 4/5 - světlý , tekutý - čistý , plný vitamínů, minerálů, stopových prvků  - včelař musí umět odhadnou den vytáčení
+-3dny mohou způsobit  - vysoká tekutost medu - nezralý, obsahuje hodně vody, tuhost medu - nejde ven z plástů
je velice vhodný k pastování - proces míchání medu - šlehání - při přešlehání může dojít k tuhosti , že nejde nabírat.
Nutné pak sklenici s medem zahřát na 40°C - pylový

Květový - tmavší , směs květ -les- opět se dá pastovat -pylový

Medovicový - lesní - tmavý - ostatky odumželých mušek, pyl lesních květů, stromů, šťáva

Krystalizace medu je důkazem jeho kvality, množství cukru, vody a zralosti . Před krystalizací chráníme - pastováním.
Med neměmí svou stavbu, barvu, neteče. Může se rozehřát na 40°C.
Ztuhlý nebo zkrystalizovaný med dáme do nádoby s vodou a zahříváme na 40°C.

Vandalismus

Bohužel ani naše oblast se nevyhnula řádění vandala. V případě zjištění vandalismu nahlásit co nejdříve policii ČR. Včelař je pojištěný .
Bohužel ztráty , které včealř utrpí - ztrátou velice dobrých včelstev nenahradí žádná pojistka.
    


 
CO2 ZÁBALY  - BALÍČEK

1X          220,- 
10 x      2000,-
20 x      3800,-
30 x      5400,-
60x pro páry  10.200,-

1x za 7-28dní prevence 
denně 10dní - rehabilitace - velice účinná 
ob den , 3x týdně - částečná rehabilitace - zdlouhavá 
20dní - vysoce účinná
30dní - pro páry- neplodnost, pro ženy  srovnání cyklu, 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one